Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dalików  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dalików

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dalików.

Mapa Geoportal Dalików

Dane urzędu

Urząd Gminy DalikówPlac Powstańców 1Dalików, 99-205

Tel: 43 6780123

Fax: 43 6780183

E-mail: ugdalikow@wp.pl

Powiat: poddębicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Dalików: 1011012

Witryna: www.gminadalikow.republika.pl

Władze lokalne: Wójt Radosław Arkuszugdalikow@wp.pl

Gmina Dalików w liczbach

Powierzchnia gminy Dalików*

115 km2

1177 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dalików*

3 920 mieszkańców

2135 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dalików*

34 mieszkańców na km2

2045 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dalików

Geoportal Dalików prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dalików

Jak powstał Geoportal gminy Dalików?

Geoportal Dalików powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dalików, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dalików umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dalików

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dalików?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Dalików;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Dalików;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Dalików;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Dalików;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dalikowa.
Informacje na Geoportalu Dalików

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dalików?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Dalików;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Dalików;
 • Rejestr MPZP Dalików;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Dalików;
 • Mapa Topograficzna gminy Dalików;
 • Mapa Solarna gminy Dalików;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Dalików;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dalików

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dalików?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dalików.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dalików łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dalikowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dalikowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dalików, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dalików oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dalików. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dalikowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dalikowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dalików. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dalików.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dalikowie.

  Geoportal gminy Dalików posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dalików. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dalikowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dalików przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dalikowie.

  W Geoportalu Dalików przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dalików. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dalikowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dalików zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dalików, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dalików oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dalików.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dalików. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dalików są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dalików podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dalików.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dalikowie. W Geoportalu gminy Dalików udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dalikowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dalików.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dalików. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dalików dla mieszkańców

Geoportal Dalików jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dalików. Na mapie Dalikowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dalików mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dalików. Korzystając z map Geoportalu gminy Dalików w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dalików są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dalików dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dalików dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu