Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Dalików w liczbach

Geoportal Dalików

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dalików

Dalików, gmina w województwie łódzkim, powiat poddębicki.

Powierzchnia gminy Dalików wynosi 115 km2, zajmuje 1177 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Dalików zamieszkuje 3 920 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2135 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Dalików wynosi 34, jest 2045 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dalików. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dalików prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dalików.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dalików: 1151177
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dalików: 0,061998
Lesistość w % w gminie Dalików: 13,11799
Ludność na 1 km2 w gminie Dalików: 342045
Liczba ludności ogółem w gminie Dalików: 3 9202135
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dalików: 0,0679
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dalików: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dalików: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dalików: 7,02-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dalików: 75,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dalików: 731633
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dalików: 2,02143
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Dalików: 103,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dalików: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dalików: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dalików: 732,91657
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dalików: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dalików: 382,9513
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dalików: 86,31326
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dalików: 3,8504
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dalików: 1921843
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dalików: 3 962-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dalików: 3 838-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dalików: 3 000-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dalików: 81,01876
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dalików: 2,92292
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dalików: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dalików: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dalików: 81,01614
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dalików: 2,91885

Źródłem danych statystycznych dla gminy Dalików jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dalików, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dalików. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.